Wat is een vrijeschool?

Wat is een vrijeschool?

Een vrijeschool, ook bekend als Waldorf, is een bassisschool met uniek eigentijds hoogstaand onderwijs met een duidelijke structuur en visie, in een harmonieuze en gezellige omgeving. Internationaal staat vrijeschoolonderwijs bekend als Waldorfschool. De Vrije School biedt openbaar onderwijs en voldoet aan alle onderwijsnormen van deze tijd, maar focust op méér dan alleen het cognitieve en spreekt alle aspecten van het kind aan. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ‘kind mogen zijn’ in plaats van druk op het presteren.

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid en moraliteit. Hiervoor wordt een basis gelegd in de kindertijd. De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Vrijeschoolonderwijs heeft dan ook zeer veel oog voor de ontwikkeling van het kind als geheel, voor de persoonsontwikkeling en voor de relatie van het kind met de wereld om hem heen. Naast een uitstekend aanbod van reguliere vakken biedt de vrijeschool vakken die je kind op een andere manier uitdagen. Vakken zoals houtbewerking, tekenen, muziek en theater waarbij natuur, cultuur en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Evenwicht tussen denken, voelen en handelen èn plezierig leren door de lesstof echt te beleven. De Vrije School wil een school zijn waar ieder kind zijn of haar talent kan ontdekken en ontwikkelen.

Vrijeschoolonderwijs heeft de antroposofie als basis en is geïnspireerd door het gedachtengoed van Rudolf Steiner. Hierin wordt de mens/ het kind als geheel gezien en wordt de ontwikkeling van het kind in leeftijdsfasen verdeeld. De wijze waarop het leren plaatsvindt, is mede afhankelijk van de leeftijd van het kind. De vrijeschool wil dan ook zoveel mogelijk aansluiten bij de levensfase waarin de kinderen zich op een bepaalde leeftijd bevinden. De antroposofie (menskunde) van Steiner kent veel invloed in de maatschappij, en vanuit zijn gedachtengoed komen bijvoorbeeld ook instanties zoals de
Triodos bank voort. Opvoeden van kinderen tot vrije en zelfstandige mensen betekent niet dat kinderen alles mogen en niets moeten.

De vrijeschool hecht aan de wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen. Op de vrijeschool wordt het jaarritme van de natuur gevolgd. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.

De vier grote jaarfeesten, St. Michaël, Kerst, Pasen en Sint Jan markeren de seizoenen: herfst, winter, lente en zomer. Daarnaast besteden we ook aandacht aan andere feesten: St. Maarten, St. Nicolaas, Advent, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen en Pinksteren.

Het vrijeschoolonderwijs is niet aan enige kerk gebonden. Het erfgoed van het christendom is uitgangspunt. Dit laat zich in de pedagogiek vertalen in principes van eerbied, respect, dankbaarheid en plichtsbesef.

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

 Vrijescholen bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
 Vrijescholen zoeken de uitdaging in de realiteit zoals die is.
 Vrijescholen bieden onderwijs in leeftijdsfasen.
 Op vrijescholen volgen we de seizoenen en het ritme van de natuur.
 Euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt.
 Bij vrijescholen is ieder leren een creatief proces.
 Periodeonderwijs biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen.
 Vrijeschoolleerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
 Vrijescholen ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind.
 Vrijescholen creëren een vertrouwensbasis.

Interesse? Nieuwsgierig? Laat het ons weten: like de facebookpagina of stuur een mailtje naar: vrijeschoolgroenehart@gmail.comKnoop Facebook

‘De vrijeschool is leren met hoofd, hart en handen om te worden wie je bent.’

‘De vrijeschool staat voor beleven, genieten en ervaren.’

‘Een vrijeschool spreekt alle aspecten van het kind aan. Daarnaast, of misschien beter gezegd: daarom, is de Vrije School ook nog eens erg leuk! Kinderen die betrokken zijn bij de leerstof; kleuters die elke week broodjes bakken; zingen; houtbewerken; een mooi ingericht schoolgebouw en lekker buiten spelen, dat hoort allemaal bij de Vrije School’.

 


Voor meer informatie:

De meest actuele informatie over ons initiatief staat op facebook. Like en deel onze berichten om zo veel mogelijk mensen te bereiken en ons te helpen de school te realiseren.  www.facebook.com/vrijeschoolgroenehart

Leuke site met veel videos en uitleg over vrije school onderwijs in het algemeen:  http:/www.kiezenvoordevrijeschool.nl

http://www.vrijescholen.nl

www.watisdevrijeschool.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s