Contact/Aanmelden

  • U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden voor de Vrije School Groene Hart èn voor de Peutergroep via  vrijeschoolgroenehart@gmail.com. Vermeld naam, adres en geboortedatum van uw kind(eren) en uw eigen telefoonnummer.
  • Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u een mailtje sturen met in het onderwerp “nieuwsbrief”. U ontvangt dan onze nieuwsbrief per mail.
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouder-initiatiefgroep via vrijeschoolgroenehart@gmail.com , of bellen via 0640 265 568. Voor inhoudelijke informatie over vrijeschoolonderwijs wordt ook de facebookpagina https://www.facebook.com/vrijeschoolgroenehart/ aangeraden.
Advertenties