Over ons

Status van het initiatief vanaf januari 2018:

In maart 2018 gaat onze vrijeschool-peutergroep van start. Een hele stap op weg naar een school. Ons streven is om als basisschool in augustus 2018 open te gaan in Mijdrecht, met op zijn minst een kleuterklas.

Daarvoor zijn we nu druk in gesprek met de gemeente De Ronde Venen en schoolbesturen. In april- mei willen we definitieve duidelijkheid hebben over de startdatum en de locatie.

We zien dat er in deze tijd weer steeds meer aanmeldingen bij komen en dat is belangrijk voor de gesprekken die we voeren. Vrijblijvend aanmelden is aan te raden om de school (en uw kind) een kans te geven om te starten. Definitieve inschrijving volgt uiteraard pas als de plannen concreet zijn en als u dan nog steeds de wens heeft om uw kind op de Vrije School Groene Hart te laten starten.

vrijblijvend aanmelden


Hoe is het begonnen?

Na de verhuizing van Margreet Weenink vanuit Den Haag (waar haar oudste zoon naar de vrijeschool ging) naar Wilnis, ontstond het echte gemis van deze onderwijsvorm. Een interesse peiling om te kijken of een vrijeschool wenselijk en haalbaar is in de regio Mijdrecht  / Wilnis /  Uithoorn was het gevolg. Lees het inspirerende artikel over de start van het initiatief:

Bij de start van dit initiatief verschenen artikel in het AD (april 2016)

Wie zijn wij?

Wij zijn de ouder-initiatiefgroep basisschool Vrijeschool Groene Hart, een club ouders die in de regio Mijdrecht /Wilnis/ Uithoorn een basis vrijeschool willen als waardevolle toevoeging aan de al bestaande onderwijsvormen. Margreet Weenink is de initiatiefneemster en onder haar bezielende leiding hebben zich diverse ouders aangesloten die met passie proberen deze vrijeschool te realiseren.

Er is een kerngroep initiatief Vrije School Groene Hart bestaande uit Margreet Weenink, Angelique de Roos en Irma Telling die alle activiteiten coordineren maar vooral met verschillende instanties en partijen gesprekken voeren om een vrijeschool peutergroep en basisschool te realiseren.

Samen met de kerngroep is er een groep enthousiaste ouders die de activiteiten (voor ouders & kinderen), en themabijeenkomsten (voor ouders) organiseren en zich bezighouden met de website en PR activiteiten.

Wil je ons helpen met (een van) de vele taken, neem dan contact met ons op.Aanmeld Knoop Oudergroep

Wat doen wij?

Vrije School Groene Hart is een initiatief voor een basisschool voor vrijeschoolonderwijs. Om te zorgen voor voldoende toestroom van leerlingen starten wij begin 2018 al een peutergroep; en we streven we naar de opening van de basisschool in augustus van 2018 met in ieder geval een kleutergroep. De school komt in de gemeente De Ronde Venen, waarschijnlijk in Mijdrecht.

 

Hoe kun je ons helpen de vrijeschool te realiseren?

Allereerst door zoveel mogelijk mensen in je omgeving over dit intitatief te vertellen. Like vooral onze facebookpagina Vrijeschool Groene Hart en deel onze berichten in je netwerk. We posten met grote regelmaat leuke artikelen over vrijeschool onderwijs.

Ook financieel hebben we hulp nodig. Om zoveel mogelijk ouders en kinderen kennis te laten maken met vrijeschoolonderwijs organiseren wij maandelijkse activiteiten en informatiebijeenkomsten. Om de kosten hiervoor te kunnen betalen is een bijdrage van belang. Het starten van een school en alles wat hiermee samenhangt kost geld. Ook voor de typische vrijeschool aankleding van het (school)plein en de lokalen.

Om een vrijeschool te kunnen realiseren en de kinderen een mooie plek te kunnen geven, hebben wij een crowdfunding gestart om doneren te accepteren. We waarderen het enorm als je ons wilt ondersteunen:

Knoop Doneren

Advertenties