School in ontwikkeling

Het Groene Hart – basisschool voor vrijeschoolonderwijs was het afgelopen jaar  een school in ontwikkeling. Wij, de ouder-initiatiefgroep, wilden een vrijeschool oprichten in de regio Wilnis / Mijdrecht / Uithoorn. In samenwerking met de Vrije School Parcival in Amstelveen, die met wachtlijsten kampt, werden de mogelijkheden voor deze nieuwe school onderzocht. Het resultaat:

De school gaat zoals het er nu naar uitziet starten in augustus 2017 in Mijdrecht. Vrije School Sint Michael in Bussum wil de Vrije School Groene Hart helpen met de opstart als een dependance van hun eigen school, nu de samenwerking met Openbare Basisschool De Eendracht niet doorgaat. De locatie -in Mijdrecht- wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.Aanmelden -voor alle groepen- is nog steeds mogelijk en op zaterdag 1 juli is de laatste Open Middag voor belangstellende ouders en kinderen gepland.

Er blijkt een grote behoefte te zijn aan deze mooie vorm van onderwijs in deze omgeving en daarom zijn wij, de initiatiefgroep, de ouders die hun kind hebben aangemeld èn alle supporters vanaf de zijlijn, erg blij met dit resultaat. We willen iedereen die meegeholpen heeft om hiertoe te komen, hartelijk bedanken!

 

Advertenties