Nieuwe informatie-bijeenkomst op 13 januari 2018: kleuteronderwijs

Op zaterdagmiddag 13 januari 2018 is er weer een informatie-bijeenkomst van het initiatief Vrije School Groene Hart, voor een Vrije School en Peutergroep in de omgeving Wilnis/Mijdrecht/ Uithoorn. Deze thema-bijeenkomst gaat, naast algemene informatie over vrijeschoolonderwijs en het initiatief,  dieper in op het kleuteronderwijs in de vrijeschool. Ook  zal er informatie zijn over de nieuw op te zetten Puetrgroep, die zo snel mogelijk van start zal gaan in Mijdrecht. De Vrije School volgt dan mogelijk in augustus 2018.

Inloop 15.15 uur, start 15.30 uur. Locatie in wilnis of Mijdrecht volgt z.s.m. Aanmelden voor deze bijeenkomst via vrijeschoolgroenehart@gmail.com

 

Advertenties

Woensdag 13 december Thema-avond

Woensdag 13 december: Thema avond Initiatief Vrije School Groene Hart

Wat is het idee achter vrijeschoolonderwijs? Waarom is het vormgegeven zoals het is? En wat maakt het verschil met  regulier onderwijs? Met praktische informatie over het initiatief voor een vrijeschool in de omgeving Wilnis/Mijdrecht /Uithoorn, ruimschoots gelegenheid tot vragen stellen  en een lezing:
 
Het mensbeeld achter vrijeschool-onderwijs
spreker: Michiel van Gent, vrijeschoolleraar op de vrijeschool afdeling vo te Delft en docent aan de Vrijeschool Pabo Hogeschool Leiden.
 
Over het ontstaan van de vrijeschool en hoe die in deze tijd een plaats kan vinden.

Woensdag 13 december, inloop 19.45, start 20.00 uur, bibliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8. Graag aanmelden via vrijeschoolgroenehart@gmail.com

Grote toeloop bij activiteit Vrije School Groene Hart

Onze Sint Maarten-activiteit trok veel mensen en kinderen aan. Tot vanuit Zierikzee kwamen belangstellenden af op de leuke middag met vrijeschoolse activiteiten zoals pompoenlampionnen versieren en broodjes bakken boven het vuur.

De meeste belangstelling kwam vanuit de omgeving zelf, uit De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Uithoorn en de omgeving van Nieuwkoop. De kinderen waren creatief bezig en speelden buiten of in de grote schuur. De ouders konden elkaar ontmoeten en bijpraten en de nieuwelingen onder hen konden vragen stellen over vrijeschoolonderwijs, hun kind alvast aanmelden voor de op te starten vrije speelklas (vrijeschool-peuterspeelzaal) of op de intentionele lijst van de potentiële school laten zetten.  De volgende activiteit is gericht op kinderen van 3-5 jaar en is op zaterdagochtend 9 december in Mijdrecht. Op woensdagavond 13 december is er een informatie-bijeenkomst voor ouders over vrijeschoolonderwijs en de op te richten Peutergroep en Vrije School Groene Hart.

pompoenversieren

Vrije School Groene Hart-initiatief gaat verder en start mogelijk peutergroep

De initiatiefgroep voor Vrije School Groene Hart gaat verder met het van de grond krijgen van een vrijeschool in de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn. Begin 2018 start er naar alle waarschijnlijkheid op meerdere dagen een speelgroep voor peuters in Mijdrecht.

Sinds maart 2016 streeft de initiatiefgroep Vrije School Groene Hart naar de komst van een vrijeschool in de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn. Ondanks grote belangstelling van ouders en kinderen is het net niet gelukt om in augustus 2017 van start te gaan. De initiatiefgroep gaat verder vanwege het grote vertrouwen in de haalbaarheid en toegevoegde waarde van een Vrije School in onze regio. Augustus 2018 is nu de streefdatum om Vrije School Groene Hart te openen.

Om geïnteresseerde ouders niet te lang te hoeven laten wachten, wordt er hard gewerkt om begin 2018 een peutergroep te starten in Mijdrecht. In deze peutergroep (vergelijkbaar met de vroegere peuterspeelzaal) kunnen kinderen van 2-4 jaar één of meerdere dagdelen per week onder deskundige begeleiding op de vrijeschool-manier komen spelen. De peutergroep kenmerkt zich door veel structuur en harmonie in een huiselijke en gezellige omgeving. Er wordt gewerkt met speelgoed van natuurlijke materialen; buiten spelen en ontdekken staan centraal, maar ook het aanspreken van de creativiteit van het kind. Bij de vrijeschool worden verhalen verteld, liedjes gezongen en de jaarfeesten gevierd om zo de seizoenen te beleven. De peutergroep zal een plek zijn waar ieder kind zich thuis voelt en zich vanuit vrijheid kan ontwikkelen; en op deze manier kunnen ouders en kinderen alvast beleven hoe het er in een vrijeschool aan toe gaat. U kunt uw kind al vast vrijblijvend opgeven voor de peutergroep, via vrijeschoolgroenehart@gmail.com.

11 november Sint Maarten – activiteit

Het vieren van de jaarfeesten gebeurt in de vrijeschool op geheel eigen wijze met liedjes, verhalen en creatieve activiteiten. Daarom organiseert de initiatiefgroep op zaterdagmiddag  11 november een Sint-Maarten activiteit voor alle leeftijden. De kinderen kunnen lekker samen spelen, een broodje bakken in het vuur en iets moois maken, bijvoorbeeld een pompoen-lampion versieren. Ouders kunnen hun kind hierbij helpen en elkaar ontmoeten bij het vuur, met glühwein en andere versnaperingen. Om 16.30 wordt het Sint Maarten-verhaal verteld bij het vuur. Belangstellenden zijn van harte welkom op zaterdag 11 november tussen 15.30-17 uur, Oosterlandweg 16A, Mijdrecht. Per activiteit is er een kleine bijdrage van 1,00 Euro voor onder andere materiaal.  Graag opgeven via vrijeschoolgroenehart@gmail.com

pompoen sanne

 

Uw mening telt! Nieuwe animo-peiling voor Vrijeschool/Peutergroep 2018

Is er nog steeds behoefte aan een Vrijeschool in de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn? En zo ja, waar dan het liefst?

En is het een goed idee om  z.s.m. Peutergroep op te starten, die uit kan groeien naar de eerste kleuterklas van de Vrije School Groene Hart?

De initiatiefnemers willen graag weten wie er interesse heeft in deze mooie vorm van onderwijs voor deze omgeving. En op welke locatie de school volgens u het meest gewenst is.

Is er voldoende nieuw animo, dan gaan we mogelijk verder met het van de grond krijgen van de Vrije School Groene Hart. We starten dan met een Peutergroep begin 2018, en streven naar start van minimaal een kleuterklas in augustus 2018. Dit hangt ook af van het aantal mensen dat mee wil werken.

Uw mening telt dus, en telt NU, want deze weken wordt er beslist of we écht door gaan. Beantwoord een paar vragen via deze link, en uw mening wordt óók meegenomen:

Interesse Vrije School Groene Hart/Peutergroep

Bedankt!

 

 

Geen start vrijeschool in 2017-2018

Deze week heeft ons tot onze grote spijt het nieuws gebracht dat de Vrije School Groene Hart toch niet open kan in augustus 2017. De Open Dag morgen gaat gewoon door, zij het met een iets ander karakter.

Een leuke ochtend voor ouders en kinderen met informatie over vrijeschool-onderwijs, vragen stellen aan leerkrachten, en vooral: vrijeschool-sfeer proeven, leuke activiteiten voor alle leeftijden en natuurlijk lekkers te koop. Bij slecht weer zijn er ook binnen-activiteiten en.. er is een vuurtje om broodjes in te bakken.

Iedereen is van harte welkom! Hieronder een afdruk van onze flyer voor de praktische informatie:

poster

 

Nu aanmelden voor 2017-2018, 1 juli Open Ochtend

Aanmeldformulier Vrije School Groene Hart 2017-2018

Vrije School Groene Hart wil komend schooljaar van start in Mijdrecht!

Op zaterdag 1 juli is er een Open Ochtend voor belangstellende ouders en kinderen. Locatie: Boerderij De Lindenhorst, De Hoef Westzijde 17A, De Hoef. Tijd: 10.30 – 12.30 uur. Het vaste programmagedeelte, met onder andere vrijeschoolse (les)activiteiten in leeftijdsgroepen, begint om 11 uur. Graag aanmelden via vrijeschoolgroenehart@gmail.com. Naast activiteiten voor de kinderen is er ruimschoots gelegenheid om informatie te verkrijgen over vrijeschoolonderwijs in het algemeen en over de nieuwe school in het bijzonder. Toekomstige leerkrachten zijn aanwezig, als ook de toekomstig schoolleider; en er is veel ruimte voor individuele vragen.

Bij belangstelling voor vrijeschoolonderwijs in 2017-2018 raden wij u aan  uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden. Er zijn nog enkele plekken in de groepen  3 t/m 8 (klas 1 t/m 6) en nog zo’n 10 plekken in de kleutergroep (groep 1/2).  Definitief aanmelden voor het schooljaar 2017-2018:

Aanmeldformulier Vrije School Groene Hart 2017-2018

Ook voor vragen kunt u mailen naar: vrijeschoolgroenehart@gmail.com